Környezetvédelmi vizsgálatok

Mintavételek

A környezeti elemeket, mind víz, felszín alatti víz, levegő vizsgálatokat az általunk képviselt, Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratóriumok végzik.

Emisszió és immisszió mérés

Emisszió és immisszió mérések akkreditáltan!

Zajmérés

Környezeti zaj

Cégünk vállalja üzemi létesítmények, vendéglátó egységek, szabadtéri rendezvények által kibocsátott zaj mérését és vizsgálatát. E vizsgálatok a létesítmény által kibocsátott zaj mennyiségi és minőségi elemzését tartalmazzák. Fenti zajforrások helyszíni zajvizsgálatára vonatkozó előírásokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az egyes ide vonatkozó vizsgálati szabványok pl. MSZ 18150-1:1998 tartalmazzák. Zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Zajvédelmi hatásterület mérése során a területi lehatárolás a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történik. Kapcsolatfelvételhez keresse kollégáinkat!

Építési zaj

Ipari- és középületek, műtárgyak, közút, vasútvonal mentén gyakran lépnek fel rövid vagy hosszú idejű építési zajok. Az ilyen zajkibocsátások jellemzően a tevékenységtől függően, építéskivitelezés módszerétől függően jelentősen változnak. A zavaró hatás nagyobb, ha a vizsgált zaj a környezeti zajtól jelentősen kiemelkedik. Zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

Közúti közlekedési zajmérés

A közlekedési zajt a járműforgalom okozza. Általában magasabb mértékben a közutak mellett közvetlen fekvő területek vannak kitéve ezeknek a hatásoknak. A közúti közlekedési zajhelyzet megoldását a helyszíni vizsgálatok segíthetik elő. A vizsgálatok az MSZ-13-183-1:1992 A közlekedési zaj mérése Közúti zaj, vagy a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapján kerülnek elvégzésre. Zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

További zajvizsgálatok

  • Helyszíni lég- és lépéshanggátlás
  • Hangelnyelés mérés
  • Zajárnyékoló létesítmények beiktatási veszteség mérése
  • Útburkolat kopóréteg zajmérés
  • Helyszíni gépzaj mérés

Rezgésmérés

Környezeti rezgésterhelés

A környezeti rezgések számos forrástól eredhetnek, mint pl. vasúti közlekedés, közúti közlekedés, építési munkagépek, üzemi berendezések. A vizsgálatok a vonatkozó szabványok és szakirodalom alapján történnek. A rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Kapcsolatfelvételhez keresse kollégáinkat!

Épületszerkezeti rezgésterhelés

Épületeket károsító rezgések az épületeket érő dinamikai hatásokból erednek. Épületkárokat okozó rezgésforrások lehetnek pl. vasúti szerelvények, közúti forgalom, építési munkagépek pl. bontókalapács, vibrátorok, tömörítőgépek, valamint üzemi berendezések pl. présgépek, sajtolók, formázógépek. Vizsgálatok az MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása, az MSZ 18163-2:1998 és a DIN 4150-3:1999-02 alapján elvégezhetőek. Dinamikai hatások részletes elemzéséhez további vizsgálatok szükségesek.

Kérje ajánlatunkat!