logoP30

AKTUÁLIS HÍREK

Megváltozott a Környezetvédelmi Felügyelőségek elnevezése...

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek 2015. március 31-ével beolvasztással megszűnnek.A felügyelőségek általános jogutóda – a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség gyulai kirendeltsége kivételével – a rendelet 3. melléklete szerinti fővárosi, illetve megyei kormányhivatal.

2015. év elejétől a környezetvédelmi bevallások rendje megváltozott...

A levegőtisztaság védelem kivételével a bevallásokat ezidáig a nyomtatványok kézi, vagy számítógépes, illetve a KVADATSZOLG program segítségével lehetett elkészíteni. 2015. január elejétől a környezetvédelmi bevallásokat az ÁNYK program segítségével és csak elektronikus formátumban lehet az illetékes környezetvédelmi hatóság részére benyújtani. Az adatokat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett OKIR rendszer dolgozza fel, és azok egy része a feldolgozást követően meg is tekinthetőek.

Bejelentkezés